De kerkdiensten

locatie Winterberg

Am Alten Garten 4, 59955 Winterberg klik op de link voor de locatie van de Ev. Kirche in Winterberg
zondag in sauerland

WELKOM !

Nederlandse kerkdiensten in Hochsauerland

L.S. Ook het komende zomerseizoen hopen we weer een aantal Nederlandse kerkdiensten te houden in Hallenberg, Medebach, Willingen en Winterberg. Hierin hopen diverse predikanten voor te gaan. We mogen gebruik maken van de kerkgebouwen van de Evangelisch Lutherse Gemeinden in genoemde plaatsen. De diensten beginnen ’s morgens na de Duitse dienst om 12.00 uur en ’s avonds om 18.30 uur. Verdere informatie op deze website, in de nieuwsbrieven en op kerktijden.nl. Ieder jaar treffen wij tijdens de kerkdiensten weer mensen aan uit allerlei denominaties. Prachtig om te zien, te horen en mee te maken. Ondanks de verscheidenheid hebben we goede gesprekken met elkaar en is er een grote saamhorigheid. Diverse mensen zien wij alleen daarvoor al terugkeren naar het prachtige Sauerland. Tijdens de kerkdiensten  wordt er uit een samengestelde bundel gezongen waarin psalmen, gezangen en liederen o.b & n.b. zijn opgenomen. Deze bundels worden bij uw binnenkomst van de kerk door leden van het comité van ontvangst aangereikt. De voorganger en de commissieleden ontmoeten u graag in de samenkomsten. Als regel drinken we ‘s avonds in Hallenberg na de dienst nog even koffie, thee of fris. Kinderen die van de preek een tekening maken en deze de volgende dienst inleveren krijgen daarvoor een mooie attentie. Geeft u deze informatie, vooral de mogelijkheid hier kerkdiensten in het Nederlands te kunnen bezoeken, aan anderen door. Download of print HIER uw affiche voor op de auto of achter het glas ! (de nieuwe van 2019 volgt nog) Eén van de voorgangers is Ds. P.E.G. Wiekeraad. Hij wenst u fijne dagen in het Sauerland    en Gods zegen op al uw wegen.
NIEUWSBRIEF AANMELDEN NIEUWSBRIEF ! Vorig jaar is er een aanvang gemaakt met het versturen van nieuwsbrieven. Het ligt in de bedoeling om dit 4-5 keer per jaar per email naar geïnteresseerden toe te zenden. In deze nieuwsbrieven vindt u relevante informatie over het Sauerland en uiteraard informatie over het pastorale werk van ds. P.E.G. Wiekeraad. Bent u nieuwe bezoeker en van plan om het Sauerland en de kerkdiensten eens te bezoeken en ontvangt u nog geen nieuwsbrief? Schrijf u dan in en ontvang z.s.m. de eerstvolgende nieuwsbrief met het laatste nieuws! Uw emailadres wordt niet voor andere doeleinden gebruikt ! KLIK HIER OM U OP TE GEVEN ! Beste bezoeker van de Nederlandse diensten in het Sauerland Ervan uitgaande dat u belang stelt in berichtgeving over  de Nederlandse kerkdiensten in het Sauerland doen wij u, nu het seizoen weer is begonnen, even een kort bericht melden.  Het zou helemaal bijzonder zijn als we elkaar tijdens één of meerdere van de a.s. zomerdiensten ontmoeten mogen. Het is een groot voorrecht dat Ds. Wiekeraad op zijn leeftijd van toch boven de zeventig dit werk in de zomermaanden wil en mag blijven verrichten. We wensen hem daarbij van harte Gods zegen toe, persoonlijk en met zijn vrouw. Ook de andere voorgangers wensen we Gods zegen toe. Moge de Heere hen gebruiken en Zijn Woord zegenen. Alle VVV-kantoren ( Tourist-Information ) in de directe omgeving van de kerkplaatsen hebben de kerkdienstenposter ontvangen. Op veel plaatsen kwamen punaises goed van pas op de publieke aanplakborden.  Kerkbezoekers kunnen helpen mede bekendheid aan de diensten te geven door een flyer mee te nemen en deze ook ergens goed zichtbaar te bevestigen. Sommigen plakken hem op hun achterruit van de auto, op deze website vindt u een exemplaar. In diverse landelijke en regionale kranten en tijdschriften komen ook aankondigingen te staan. Zondag week 30 hoopt Ds. Wiekeraad de eerste zomerdienst in Winterberg te houden. De echte topdrukte is altijd in het hoogseizoen eind juli en eerste helft augustus. Toch waren er vorig seizoen weer meer bezoekers dan het jaar daarvoor. De diensten mogen echt in een behoefte voorzien. We zijn er zuinig op. Na de dienst kon men elkaar onder het genot van een kopje koffie in de vergaderruimte ontmoeten, dit keer niet meer verzorgd door Hélena, maar een vervanger, waarvoor wij heel dankbaar zijn. Wij hopen u dan te ontmoeten !

PROJECT 2018

                                                               Hieronder vindt u informatie  voor de kerst & oudjaar kerkdiensten van 2018

locatie Medebach

Oberstrasse 21, 59964 Medebach klik op de link voor de locatie van de Ev. Kirche in Medebach

locatie Hallenberg

Heiligenhaus 1, 59969 Hallenberg klik op de link voor de locatie van de Ev. Gem. in Hallenberg
Ik verblijd mij in degenen, die tot mij zeggen: Wij zullen in het huis des HEEREN gaan”
        En de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw    harten en uw zinnen bewaren in Christus Jezus.”  -  Fillipenzen 4:7 -
INFORMATIE
Overige informatie over bezienswaardige dorpjes, KLIK HIER

Collectes tijdens de kerkdiensten

Het is gebruikelijk dat wij tijdens de kerkdiensten collecteren voor een goed doel. Dit jaar is gekozen voor het volgende project: Elke 2 minuten krijgt iemand lepra Markus 1:40 – En tot Hem kwam een melaatse, biddende Hem, en vallende voor Hem op de  knieën, en tot Hem zeggende: Indien Gij wilt, Gij kunt mij reinigen. En Jezus, met barmhartigheid innerlijk bewogen zijnde, strekte de hand uit , en raakte hem aan, en zeide tot hem: Ik wil, word gereinigd! Melaatsheid of lepra komt nog steeds voor in Azië, Afrika en Zuid-Amerika. Elke 2 minuten wordt bij iemand lepra vastgesteld. Het is een vreselijke ziekte die begint met witte, gevoelloze plekken. De zenuwen worden aangetast en er ontstaan zweren. Daarna volgen handicaps. Sommigen krijgen zelfs aandoeningen aan hun ogen. Leprazending zet alles in het werk om mensen met lepra op te sporen en te behandelen. We ondersteunen verschillende lepraziekenhuizen in India en Bangladesh. Verder onderwijzen we medisch personeel waardoor ze deze vreselijke ziekte snel kunnen herkennen. Leprapatiënten in een later stadium bieden we operaties en psychotherapie. Ook helpen we leprapatiënten weer een plek te krijgen in de maatschappij.  Jongeren leren een vak of  krijgen een korte training zodat ze weer snel een baan vinden. We geven voorlichting aan de samenleving zodat mensen met lepra niet meer worden gediscrimineerd. Onze motivatie is het christelijk geloof. Dit jaar wordt de collecte van de kerken in Sauerland aan deze leprapatiënten geschonken.  Daar zijn we erg dankbaar voor. Geeft u ook als de collectezak voorbij komt? Een oogoperatie is bijvoorbeeld € 41 en een opleiding voor 10 dagen is € 18. Alvast hartelijk dank.
Fotobijschrift: In een dorp in Bangladesh woont Safia (53). Toen ze 7 jaar was kreeg ze witte vlekken op haar huid; later werden dit knobbeltjes. Helaas is haar ziekte niet goed behandeld. Ze kreeg klauwhanden en een diepe zweer op haar linkerbeen. Haar onderste been moest worden geamputeerd en ze mist de tenen van haar rechtervoet. Safia kon nooit een man vinden, en haar dorp heeft haar verstoten.  Zelfs haar familie wil niks meer met haar te maken hebben. Pas een paar jaar geleden is zij gevonden door een hulpverlener en op het lepraziekenhuis van Leprazending in Nilphamari gewezen. Nu worden haar wonden liefdevol behandeld. Deze lijdensweg van Safia willen we voorkomen. Als Safia eerder de weg naar het ziekenhuis had gevonden, was haar veel ellende bespaard gebleven. In een vroeg stadium is lepra namelijk goed te genezen.

CONTACT

Heeft u nog iets te vragen over de diensten of de website?

Schroom niet en stuur een e-mail!

klik HIER voor een e-mailbericht met een vraag over de website (webmaster)

klik HIER voor een e-mailbericht m.b.t. vragen over de Nieuwsbrief of over de kerkdiensten

       scan hier de QR code   voor de Sauerland app.   (voor Androïd mobiel)
Maak kennis met de Sauerland app ! Een app die niet mag ontbreken!
                                          scan hier de QR code   voor de Sauerland app.   (voor iPhone mobiel)
 Oudejaarsdag 31 december 2018  om 15:30 uur in de kerk in Medebach.    Ds. P.E.G. Wiekeraad hoopt deze dienst voor te gaan.    Dit zal tevens de laatste winterdienst zijn van Ds  P.E.G. Wiekeraad.    Tijdens de kerstdagen zijn er geen NL diensten.    DV zomer 2019 probeert hij nog wel voor te gaan.    Deze informatie treft u in het voorjaar op deze website aan.

locatie Willingen

      Neuer Weg 4, 34508 Willingen (Upland) klik op de link voor de locatie van de Ev. Gem. in Willingen
Zondag in Sauerland
NL kerkdiensten tijdens de zomervakantie 
“Ik verblijd mij in degene, die tot mij zeggen: Ik zal in het huis des Heeren gaan”
bezoek ook onze besloten Facebook pagina
WELKOM ! Nederlandse kerkdiensten in Hochsauerland L.S. Ook het komende zomerseizoen hopen we weer een aantal diensten te houden in de Evangelische Kirche van Medebach, Winterberg en Hallenberg. In dit kerkverband vindt u kerken met lutherse en calvinistische belijdenisgeschriften. In de tijd van de Reformatie heeft Caspar Olevianus, één van de opstellers van de Heidelberger Catechismus, veel invloed gehad in deze streek. Behalve predikant in Berleburg was hij oprichter van de Theologische Hogeschool in Herborn. Later werd hij dáár predikant. De school in Herborn had ook veel invloed op de Reformatie en de Nadere Reformatie in Nederland. We ontmoeten u graag in de samenkomsten. Als regel drinken we in Hallenberg na de dienst nog even koffie, thee en limonade. Kinderen die na de preek een tekening maken en deze de volgende dienst inleveren krijgen daarvoor een prijs. Geeft u deze informatie, vooral de mogelijkheid hier kerkdiensten in het Nederlands te kunnen bezoeken, aan anderen door. Download of print HIER uw affiche voor op de auto of achter het glas ! Wij wensen u fijne dagen in het Sauerland    en Gods zegen op al uw wegen. drs. P.E.G. Wiekeraad V.D.M.
Hieronder vindt u het preekrooster t.b.v. de kerkdiensten voor de zomer van 2018
De kerkdiensten
Locatie Winterberg Am Alten Garten 4, 59955 Winterberg klik op de link voor de locatie van de Ev. Kirche in Winterberg
Locatie Medebach Prozessionsweg 32, 59964 Medebach klik op de link voor de locatie van de Ev. Kirche in Medebach
locatie Hallenberg Heiligenhaus 1, 59969 Hallenberg klik op de link voor de locatie van de Ev. Gem. in Hallenberg
NIEUWSBRIEF AANMELDEN NIEUWSBRIEF ! Vorig jaar is er een aanvang gemaakt met het versturen van nieuwsbrieven. Het ligt in de bedoeling om dit 4-5 keer per jaar per email naar geïnteresseerden toe te zenden. Voor mensen die geen email hebben kan er een uitzondering worden gemaakt en kan de nieuwsbrief ook per post worden toegezonden. In deze nieuwsbrieven vindt u relevante informatie over het Sauerland en uiteraard informatie over het pastorale werk van ds. P.E.G. Wiekeraad. Bent u nieuwe bezoeker en van plan om het Sauerland en de kerkdiensten eens te bezoeken en ontvangt u nog geen nieuwsbrief? Schrijf dan hiernaast in en ontvang z.s.m. de eerstvolgende nieuwsbrief met het laatste nieuws! Uw emailadres wordt niet voor andere doeleinden gebruikt ! KLIK HIER OM U OP TE GEVEN ! NIEUWSBRIEF
Beste bezoeker van de Nederlandse diensten in het Sauerland, Ervan uitgaande dat u belang stelt in berichtgeving over de Nederlandse kerkdiensten in het Sauerland doen wij u, nu het seizoen weer is begonnen, even een kort bericht melden.  Het zou helemaal bijzonder zijn als we elkaar tijdens één of meerdere van de a.s. zomer- diensten ontmoeten mogen. Het is een groot voorrecht dat Ds. Wiekeraad op zijn leeftijd van toch boven de zeventig dit werk in de zomermaanden wil en mag blijven verrichten. We wensen hem daarbij van harte Gods zegen toe, persoonlijk en met zijn vrouw. Ook de andere voorgangers wensen we Gods zegen toe. Moge de Heere hen gebruiken en Zijn Woord zegenen. Alle VVV-kantoren ( Tourist-Information ) in de directe omgeving van de kerkplaatsen hebben de kerkdienstenposter ontvangen. Op veel plaatsen kwamen punaises goed van pas op de publieke aanplakborden.  Kerkbezoekers kunnen helpen mede bekendheid aan de diensten te geven door een flyer mee te nemen en deze ook ergens goed zichtbaar te bevestigen. Sommigen plakken hem op hun achterruit van de auto, op deze website vindt u een exemplaar. In diverse landelijke en regionale kranten en tijdschriften komen ook aankondigingen te staan. Zondag week 30 hoopt Ds. Wiekeraad de eerste zomerdienst in Winterberg te houden. De echte topdrukte is altijd in het hoog-seizoen eind juli en eerste helft augustus. Toch waren er vorig seizoen weer meer bezoekers dan het jaar daarvoor. De diensten mogen echt in een behoefte voorzien. We zijn er zuinig op. Na de dienst kon men elkaar onder het genot van een kopje koffie in de vergaderruimte ontmoeten, dit keer niet meer verzorgd door Hélena, maar een vervanger, waarvoor wij heel dankbaar zijn. Wij hopen u dan te ontmoeten !
PROJECT 2018
collecte tijdens de kerkdiensten
Het is gebruikelijk dat wij tijdens de kerkdiensten collecteren voor een goed doel. Dit jaar is gekozen voor het volgende project: Elke 2 minuten krijgt iemand lepra Markus 1:40 – En tot Hem kwam een melaatse, biddende Hem, en vallende voor Hem op de  knieën, en tot Hem zeggende: Indien Gij wilt, Gij kunt mij reinigen. En Jezus, met barmhartigheid innerlijk bewogen zijnde, strekte de hand uit , en raakte hem aan, en zeide tot hem: Ik wil, word gereinigd! Melaatsheid of lepra komt nog steeds voor in Azië, Afrika en Zuid-Amerika. Elke 2 minuten wordt bij iemand lepra vastgesteld. Het is een vreselijke ziekte die begint met witte, gevoelloze plekken. De zenuwen worden aangetast en er ontstaan zweren. Daarna volgen handicaps. Sommigen krijgen zelfs aandoeningen aan hun ogen. Leprazending zet alles in het werk om mensen met lepra op te sporen en te behandelen. We ondersteunen verschillende lepraziekenhuizen in India en Bangladesh. Verder onderwijzen we medisch personeel waardoor ze deze vreselijke ziekte snel kunnen herkennen. Leprapatiënten in een later stadium bieden we operaties en psychotherapie. Ook helpen we leprapatiënten weer een plek te krijgen in de maat- schappij.  Jongeren leren een vak of  krijgen een korte training zodat ze weer snel een baan vinden. We geven voorlichting aan de samenleving zodat mensen met lepra niet meer worden gediscrimineerd. Onze motivatie is het christelijk geloof. Dit jaar wordt de collecte van de kerken in Sauerland aan deze leprapatiënten geschonken.  Daar zijn we erg dankbaar voor. Geeft u ook als de collectezak tijdens de kerkdienst voorbij komt? Een oogoperatie is bijvoorbeeld € 41 en een opleiding voor 10 dagen is € 18. Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage!
Fotobijschrift: In een dorp in Bangladesh woont Safia (53). Toen ze 7 jaar was kreeg ze witte vlekken op haar huid; later werden dit knobbeltjes. Helaas is haar ziekte niet goed behandeld. Ze kreeg klauwhanden en een diepe zweer op haar linkerbeen. Haar onderste been moest worden geamputeerd en ze mist de tenen van haar rechtervoet. Safia kon nooit een man vinden, en haar dorp heeft haar verstoten.  Zelfs haar familie wil niks meer met haar te maken hebben. Pas een paar jaar geleden is zij ge- vonden door een hulpverlener en op het lepraziekenhuis van Leprazending in Nilphamari gewezen. Nu worden haar wonden liefdevol behandeld. Deze lijdensweg van Safia willen we voorkomen. Als Safia eerder de weg naar het ziekenhuis had gevonden, was haar veel ellende bespaard gebleven. In een vroeg stadium is lepra namelijk goed te genezen.
      ”En de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw  harten en uw zinnen bewaren in Christus Jezus.”                                                             - Fillipenzen 4:7-
INFORMATIE
Overige informatie over bezienswaardige dorpjes, KLIK HIER

CONTACT

Heeft u nog iets te vragen over de diensten of de website?

Schroom niet en stuur een e-mail!

klik HIER voor een e-mailbericht met een vraag over de website (webmaster)

klik HIER voor een e-mailbericht mbt vragen over de Nieuwsbrief of over de

kerkdiensten

I.v.m. plotselinge ziekehuisopname, heeft Ds Wiekeraad al zijn diensten voor deze zomer afgezegd.

   
Gedenk Ds Wieraad en zijn vrouw in uw gebeden. Hij mag er nog zijn, Loof den Heere want Hij is goed.

                      We zijn verblijd dat diverse predikanten op zo’n korte termijn zijn diensten hebben willen invullen.

              Kaartje sturen? : ds P.E.G. Wiekeraad, Neuenhauserstrasse 55, 49843 Uelsen Deutschland               of stuur een foto als kaart tijdens uw verblijf, vertel wie u bent en waar u vandaan komt, dat verbind hem!