De kerkdiensten

locatie Winterberg

Am Alten Garten 4, 59955 Winterberg klik op de link voor de locatie van de Ev. Kirche in Winterberg
zondag in sauerland

WELKOM !

Nederlandse kerkdiensten in Hochsauerland

L.S. Ook het komende zomerseizoen hopen we opnieuw een aantal Nederlandse kerkdiensten te houden in Hallenberg, Medebach, Willingen en Winterberg.  Hierin hopen diverse predikanten voor te gaan. We mogen gebruik maken van de kerkgebouwen van de Evangelisch Lutherse Gemeinden in genoemde plaatsen. De diensten beginnen ’s morgens na de Duitse dienst om 12.00 uur en ’s avonds om 18.30 uur.  Verdere informatie op deze website, in de nieuwsbrieven en op kerktijden.nl Dit jaar maken we ’s morgens voor het eerst gebruik van de kerk in Willingen. Hierin kunnen we meer bezoekers ontvangen. Ieder jaar treffen wij tijdens de kerkdiensten mensen aan uit allerlei denominaties. Prachtig om te zien, te horen en mee te maken. Ondanks de verscheidenheid hebben we goede gesprekken met elkaar en is er een grote saamhorigheid. Voor velen is dit een reden jaarlijks terug te keren naar het prachtige Sauerland. Tijdens de kerkdiensten  wordt er uit een bundel gezongen waarin psalmen o.b & n.b., gezangen en liederen zijn opgenomen. Deze bundels worden bij binnenkomst van de kerk door leden van het comité van ontvangst aangereikt. De voorganger en de commissieleden verwelkomen u graag.  Als regel drinken we ‘s avonds in Hallenberg na de dienst nog even koffie, thee of fris. (niet in de overige kerken) Kinderen die van de preek een tekening maken en deze de volgende dienst inleveren krijgen daarvoor een mooie attentie. Download of print HIER uw affiche voor op de auto of achter het glas, en draag bij Eén van de voorgangers is Ds. P.E.G. Wiekeraad. Hij wenst u fijne dagen in het Sauerland    en Gods zegen op al uw wegen.
NIEUWSBRIEF AANMELDEN NIEUWSBRIEF ! Zo’n vier à vijf keer per jaar versturen we een nieuwsbrief met relevante informatie  over het Sauerland en de Nederlandse kerkdiensten. Uw emailadres wordt niet voor andere doeleinden gebruikt ! KLIK HIER OM U OP TE GEVEN ! Beste bezoeker van de Nederlandse diensten in het Sauerland Ervan uitgaande dat u belang stelt in berichtgeving over  de Nederlandse kerkdiensten in het Sauerland doen wij u, nu het seizoen weer is begonnen, even een kort bericht melden.  Het zou helemaal bijzonder zijn als we elkaar tijdens één of meerdere van de a.s. zomerdiensten ontmoeten mogen. Het is een groot voorrecht dat Ds. Wiekeraad op zijn leeftijd van toch boven de zeventig dit werk in de zomermaanden wil en mag blijven verrichten. We wensen hem daarbij van harte Gods zegen toe, persoonlijk en met zijn vrouw. Ook de andere voorgangers wensen we Gods zegen toe. Moge de Heere hen gebruiken en Zijn Woord zegenen. Alle VVV-kantoren ( Tourist-Information ) in de directe omgeving van de kerkplaatsen hebben de kerkdienstenposter ontvangen. Op veel plaatsen kwamen punaises goed van pas op de publieke aanplakborden.  Kerkbezoekers kunnen helpen mede bekendheid aan de diensten te geven door een flyer mee te nemen en deze ook ergens goed zichtbaar te bevestigen. Sommigen plakken hem op hun achterruit van de auto, op deze website vindt u een exemplaar. In diverse landelijke en regionale kranten en tijdschriften komen ook aankondigingen te staan. D.V. zondag 21 juli as. hoopt Ds. Wiekeraad weer zijn eerste zomerdienst in Winterberg te houden. De echte topdrukte is altijd in het hoogseizoen eind juli en eerste helft augustus. Toch waren er vorig seizoen weer meer bezoekers dan het jaar daarvoor. De diensten mogen echt in een behoefte voorzien. We zijn er zuinig op. Na de dienst kon men elkaar onder het genot van een kopje koffie in de vergaderruimte ontmoeten, dit keer niet meer verzorgd door Hélena, maar een vervanger, waarvoor wij heel dankbaar zijn. Wij hopen u dan te ontmoeten !

PROJECT 2019

locatie Medebach

Oberstrasse 21, 59964 Medebach klik op de link voor de locatie van de Ev. Kirche in Medebach

locatie Hallenberg

Heiligenhaus 13, 59969 Hallenberg klik op de link voor de locatie van de Ev. Gem. in Hallenberg
Ik verblijd mij in degenen, die tot mij zeggen: Wij zullen in het huis des HEEREN gaan”
        En de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw    harten en uw zinnen bewaren in Christus Jezus.”  -  Fillipenzen 4:7 -
INFORMATIE
Overige informatie over bezienswaardige dorpjes, KLIK HIER

Collectes tijdens de kerkdiensten

Het is gebruikelijk dat wij tijdens de kerkdiensten collecteren voor een goed doel. Dit jaar is gekozen voor het volgende project:

CONTACT

Heeft u nog iets te vragen over de diensten of de website?

Schroom niet en stuur een e-mail!

klik HIER voor een e-mailbericht met een vraag over de website (webmaster)

klik HIER voor een e-mailbericht m.b.t. vragen over de Nieuwsbrief of over de kerkdiensten

       scan hier de QR code   voor de Sauerland app.   (voor Androïd mobiel)
Maak kennis met de Sauerland app ! Een app die niet mag ontbreken!
                                          scan hier de QR code   voor de Sauerland app.   (voor iPhone mobiel)

locatie Willingen

      Neuer Weg 4, 34508 Willingen (Upland) klik op de link voor de locatie van de Ev. Gem. in Willingen
Project ECM   De collecte bij de uitgang tijdens de Nederlandse kerkdiensten deze zomer is voor een project van ECM. Deze afkorting staat voor  European Christian Mission. ECM wil in Nederland en overal in Europa christelijke gemeenschappen helpen ontstaan, waar mensen zoeken naar een samenleving in de voetsporen van Jezus en zo het  goede nieuws van het Evangelie in woord en daad verspreiden.
         Ons specifieke doel betreft een gemeentestichtingsproject in de                                                                        achterstandswijk Frankfurt-Fechenheim vlakbij Frankfurt am Main,                    waar het echtpaar Gerwin en Cathelijne Pruijssen met hun zes          kinderen werken in opdracht van ECM Nederland.
Frankfurt-Fechenheim is een wijk met veel kinderrijke, multiculturele  gezinnen, sociale problematiek en een- zaamheid. Veel Duitsers hebben een diep wantrouwen tegenover het instituut kerk. Er liggen grote kansen. De Mosaik Kirche Fechenheim wil door het starten van kleine celgroepen een kerk zijn, die met daden van liefde hun naaste zullen dienen.  
              De opbrengst van het project wordt na de zomerdiensten overgemaakt naar IBAN: NL02 INGB 0000 2549 97 t.n.v.        Stichting European Christian Mission Nederland o.v.v. Gerwin en Cathelijne Pruijssen.        Gerwin & Cathelijne hebben uw steun hard nodig en kwamen in 2018 nog maar net rond. Dit werk kan en mag niet stoppen!        Als u tussentijds en vooraf hen financieel wil steunen kan dat ook, klik dan op DEZE LINK.  
                            De Mosaik-Kerk is een familie van drie                             kleine gemeenten. www.mosaikkirche.de

Hieronder vindt u informatie  voor de zomer kerkdiensten van 2019

update 4 juli 2019
Zondag in Sauerland
NL kerkdiensten tijdens de zomervakantie 
“Ik verblijd mij in degene, die tot mij zeggen: Ik zal in het huis des Heeren gaan”
bezoek ook onze besloten Facebook pagina
WELKOM ! Nederlandse kerkdiensten in Hochsauerland L.S. Ook het komende zomerseizoen hopen we weer een aantal Nederlandse kerkdiensten te houden in Hallenberg, Medebach, Willingen en Winterberg. Hierin hopen diverse predikanten voor te gaan. We mogen gebruik maken van de kerkgebouwen van de Evan- gelisch Lutherse Gemeinden in genoemde plaatsen. De diensten beginnen ’s morgens na de Duitse dienst om 12.00 uur en ’s avonds om 18.30 uur. Verdere informatie op deze website, in de nieuwsbrieven en op kerktijden.nl. Ieder jaar treffen wij tijdens de kerkdiensten weer mensen aan uit allerlei denominaties. Prachtig om te zien, te horen en mee te maken. Ondanks de verscheidenheid hebben we goede gesprekken met elkaar en is er een grote saamhorigheid. Diverse mensen zien wij alleen daarvoor al terugkeren naar het prachtige Sauerland. Tijdens de kerkdiensten  wordt er uit een samengestelde bundel gezongen waarin psalmen, gezangen en liederen o.b & n.b. zijn opgenomen. Deze bundels worden bij uw binnenkomst van de kerk door leden van het comité van ontvangst aangereikt. De voorganger en de commissieleden ontmoeten u graag in de samenkomsten. Als regel drinken we ‘s avonds in Hallenberg na de dienst nog even koffie, thee of fris. Kinderen die van de preek een tekening maken en deze de volgende dienst inleveren krijgen daarvoor een mooie attentie. Geeft u deze informatie, vooral de mogelijkheid hier kerkdiensten in het Nederlands te kunnen bezoeken, aan anderen door.  Download of print HIER uw affiche voor op de auto of achter het glas ! Eén van de voorgangers is Ds. P.E.G. Wiekeraad. Hij wenst u fijne dagen in het Sauerland    en Gods zegen op al uw wegen.
Hieronder vindt u het preekrooster t.b.v. de kerkdiensten voor de zomer van 2019
De kerkdiensten
Locatie Winterberg Am Alten Garten 4, 59955 Winterberg klik op de link voor de locatie van de Ev. Kirche in Winterberg
Locatie Medebach Prozessionsweg 32, 59964 Medebach klik op de link voor de locatie van de Ev. Kirche in Medebach
locatie Hallenberg Heiligenhaus 1, 59969 Hallenberg klik op de link voor de locatie van de Ev. Gem. in Hallenberg
DE  NIEUWSBRIEF Vorig jaar is er een aanvang gemaakt met het versturen van nieuwsbrieven. Het ligt in de bedoeling om dit 4-5 keer per jaar per email naar geïnteresseerden toe te zenden. Voor mensen die geen email hebben kan er een uitzondering worden gemaakt en kan de nieuwsbrief ook per post worden toegezonden. In deze nieuwsbrieven vindt u relevante informatie over het Sauerland en uiteraard informatie over het pastorale werk van ds. P.E.G. Wiekeraad. Bent u nieuwe bezoeker en van plan om het Sauerland en de kerkdiensten eens te bezoeken en ontvangt u nog geen nieuwsbrief? Volg onderstaande link en schrijf dan hiernaast in en ontvang z.s.m. de eerstvolgende nieuwsbrief met het laatste nieuws! Uw emailadres wordt niet voor andere doeleinden gebruikt ! KLIK HIER OM U PER E-MAIL OP TE GEVEN ! INHOUD  NIEUWSBRIEF
Beste bezoeker van de Nederlandse diensten in het Sauerland, Ervan uitgaande dat u belang stelt in berichtgeving over de Nederlandse kerkdiensten in het Sauerland doen wij u, nu het seizoen weer is begonnen, even een kort bericht melden.  Het zou helemaal bijzonder zijn als we elkaar tijdens één of meerdere van de a.s. zomer- diensten ontmoeten mogen. Het is een groot voorrecht dat Ds. Wiekeraad op zijn leeftijd van toch boven de zeventig dit werk in de zomermaanden een aantal diensten wil vervullen. We wensen hem daarbij van harte Gods zegen toe, persoonlijk en met zijn vrouw. Ook de andere voorgangers wensen we Gods zegen toe. Moge de Heere hen gebruiken en Zijn Woord zegenen. Alle VVV-kantoren ( Tourist-Information ) in de directe omgeving van de kerkplaatsen hebben de kerkdienstenposter ontvangen. Op veel plaatsen kwamen punaises goed van pas op de publieke aanplakborden.  Kerkbezoekers kunnen helpen mede bekendheid aan de diensten te geven door een flyer mee te nemen en deze ook ergens goed zichtbaar te bevestigen. Sommigen plakken hem op hun achterruit van de auto, op deze website vindt u een exemplaar. In diverse landelijke en regionale kranten en tijdschriften komen ook aan- kondigingen te staan. DV Zondag 21 juli hoopt Ds. Wiekeraad zijn eerste zomerdienst in Winterberg te houden. De echte topdrukte is altijd in het hoog-seizoen eind juli en eerste helft augustus. Toch waren er vorig seizoen weer meer bezoekers dan het jaar daarvoor. De diensten mogen echt in een behoefte voorzien. We zijn er zuinig op. Na de dienst (alleen in Hallenberg) kan men elkaar onder het genot van een kopje koffie in de vergaderruimte ontmoeten. Wij hopen u dan te ontmoeten !
PROJECT 2019
collecte tijdens de kerkdiensten
Het is gebruikelijk dat wij tijdens de kerkdiensten collecteren voor een goed doel.  Dit jaar is gekozen voor het volgende project:                           
      ”En de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw               harten en uw zinnen bewaren in Christus Jezus.”                                                             - Fillipenzen 4:7-
INFORMATIE
Overige informatie over bezienswaardige dorpjes, KLIK HIER

CONTACT

Heeft u nog iets te vragen over de diensten of de website?

Schroom niet en stuur een e-mail!

klik HIER voor een e-mailbericht met een vraag over de website (webmaster)

klik HIER voor een e-mailbericht mbt vragen over de Nieuwsbrief of over de

kerkdiensten

locatie Willingen Neuerweg 4, 34508 Willingen (upland) klik op de link voor de locatie van de Ev. Gem. in Willingen
De collecte bij de uitgang tijdens de Nederlandse kerkdiensten deze zomer is voor een project van ECM. Deze afkorting staat voor  European Christian Mission. ECM wil in Nederland en overal in Europa christelijke gemeenschappen helpen ontstaan, waar mensen zoeken naar een samenleving in de voetsporen van Jezus en zo het goede nieuws van het Evangelie in woord en daad verspreiden.  
Ons specifieke doel betreft een gemeentestichtings- project in de achterstandswijk Frankfurt-Fechenheim vlakbij Frankfurt am Main, waar het echtpaar Gerwin en Cathelijne Pruijssen met hun zes kinderen werken in opdracht van ECM Nederland.
Frankfurt-Fechenheim is een wijk met veel kinderrijke, multiculturele  gezinnen, sociale problematiek en eenzaamheid. Veel Duitsers hebben een diep wantrou- wen tegenover het instituut kerk. Er liggen grote kansen. De Mosaik Kirche Fechenheim wil door het starten van kleine celgroepen een kerk zijn, die met daden van liefde hun naaste zullen dienen.  
                                                                                               De Mosaik-Kerk is een familie van drie                                                                             kleine gemeenten. www.mosaikkirche.de
       De opbrengst van het project wordt na de zomerdiensten overgemaakt naar IBAN: NL02 INGB 0000 2549 97 t.n.v. Stichting European Christian Mission Nederland o.v.v. Gerwin en Cathelijne Pruijssen. Zij en hun kinderen hebben uw steun hard nodig en kwamen in 2018 nog maar net rond. Dit werk kan en mag niet stoppen!  Als u tussentijds en vooraf hen financieel wil steunen kan dat ook, klik dan op DEZE LINK.
Winterberg